Bedrijfsgebouw

Op dit moment hebben we 7,5 ha. kassen ter beschikking en daarnaast is onze bedrijfsruimte 3000 groot, welke voldoende ruimte biedt voor o.a. de opslag van ons fust. Op deze locatie kunnen we probleemloos voldoen aan de toenemende vraag van vollegrondsgroentetelers naar goed uitgangsmateriaal.

In de wintermaanden maken we nog handig gebruik van de locatie van Kaan in Hem, alwaar als vanouds de relatief koude opkweek plaatsvind van bloemkoolplanten op grote perspotten De kas is dankzij grotere lichtinval en hogere luchtingscapaciteit een goede uitgangspositie voor het telen van planten en bloemen van de hoogste kwaliteit. 

De bedrijfshal, voorzien van kantine, kantoor, zaai en verspeenruimte, kiemkamers, koelcel en fustopslag is tevens een prima basis voor het verhogen van het werkgenot van alle medewerkers.


Wenst u meer informatie?

Contact