Germination Vision System

Begin februari introduceert Gitzels Breeding Services  het Germination Vision System. Hart van het systeem  is de Germination Vision techniek om trays met kiemplanten automatisch te beoordelen op bladgrootte. Deze data wordt door het systeem omgezet in een digitaal bestand welk direct verzonden kan worden ( zie onderkant pagina).

Maar we gaan verder dan dat. Door een verfijnde logistiek en orderverwerking is het doel om grote hoeveelheden kiemproeven te doen, met mogelijk meerdere momenten van beoordeling. Hiermee wordt de kostprijs van de kiemproef absoluut concurrerend met standaard kiemproeven bij zaadbedrijven zelf. Vanzelfsprekend zijn de kiemomstandigheden optimaal en is het gehele proces gestandaardiseerd en binnenkort gecertificeerd. Indien gewenst kan de kiemproef worden opgekweekt tot een afleverbare plant, waarbij het mogelijk is om nogmaals een bruikbare-planten-telling te doen. Op deze wijze zou de klant kunnen beschikken over meerdere digitale beoordelingen per partij.

Hoe verloopt het proces?

 • Klant stuurt gewenste partij zaad op per post.
 • Er volgt een secure orderverwerking door Gitzels.
 • Er wordt gezaaid volgens plantenkwekerspraktijk.
 • De kieming gebeurt in de kiemcel onder gecontroleerde omstandigheden.
 • De opkweek gebeurt  onder praktijkomstandigheden.
 • Er wordt een Vision-analyse uitgevoerd op het gewenste tijdstip.
 • De data wordt direct digitaal verwerkt en verzonden.
 • De beoordeling  kan op afstand door de klant verricht worden.
 • De mogelijkheid bestaat tot het maken van een selectie van (twijfelachtige) planten voor een beoordeling na doorgroei.
 • Deze planten worden opgekweekt tot  stadium;  afleverbare plant.
 • Er zal een visualisering gemaakt worden van het verschil tussen goede planten en twijfelaars.
 • Een definitieve eindbeoordeling kan wederom worden uitgevoerd op afstand door de klant.

Grootste voordelen:

 • Meer informatie over een kiemtoets.
 • Output is altijd solide.
 • Analyse is direct gedigitaliseerd en gevisualiseerd.
 • Beoordeling van een kiemproef kan thuis op de bank

Voor vragen of verdere informatie neem gerust contact op met Gitzels Breeding Services.

0228- 58 73 02